Gembeling Sumber Jayakan BPMS: Tn. Hj. Amzad Hashim

GEMBELING SUMBER JAYAKAN BPMS Kriteria BPMS adalah cabaran kepada kita memanfaatkan sumber dalam organisasi kita, memperbetul amalan yang tidak baik diganti amalan baik yang menguntungkan perjuangan dan memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat. Bukan mudah memperoleh keyakinan rakyat yang pelbagai peringkat umur, agama, kaum dan latar belakang. Kita perlu dilihat baik dan menjadi rahmat untuk mereka. … Continue reading Gembeling Sumber Jayakan BPMS: Tn. Hj. Amzad Hashim